Cách làm banner tự động chạy cho blogspot
Giao diện tối Nite

Header Ads

HOÀNG MINH IT BLOG


Blog chia sẻ thủ thuật miễn phí

Cách làm banner tự động chạy cho blogspot

Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm banner tự động chạy cho blog nhằm mục đích tránh chiếm nhiều chỗ khi có nhiều banner nhé.

Rất dễ. Nếu banner ở footer thì tìm đoan jcode footer của bạn còn nếu nó ở chỗ đầu trang thì tìm 'main'. Nói chung là tìm chỗ nào phù hợp


Sau đó bạn dán code sau :

<SCRIPT type=text/javascript>
<!--
var focus_width=780;
var focus_height=260;
var text_height=0;
//-->
</SCRIPT>
<SCRIPT language=javascript type=text/javascript>
<!--
var xsImgs = new Array("banner.jpg","banner1.jpg","banner2.jpg","ba nner3.jpg","banner4.jpg",
"banner5.jpg",
"banner6.jp g","banner7.jpg","banner8.jpg");
var xsImgLinks = new Array("Link/","Link/","Link/","Link/");
var xsImgTexts = new Array(" "," "," ");
var xsImgSize = new Array(focus_width, focus_height);
//-->
</SCRIPT>


Các bạn edit đoạn :

Link/ : Thành link nhà đặt banner
var xsImgTexts = new Array(" "," "," "); : Thành text của ảnh
"banner.jpg","banner1.jpg","banner2.jpg","ba nner3.jpg","banner4.jpg",
"banner5.jpg","banner6.jp g","banner7.jpg","banner8.jpg"); : Thành link bannerThế là xong chào các bạn

Facebook comments

Bình Luận (2):