Thủ thuật thêm Chatbox Messenger vào blog
Giao diện tối Nite

Header Ads

HOÀNG MINH IT BLOG


Blog chia sẻ thủ thuật miễn phí

Thủ thuật thêm Chatbox Messenger vào blog

Chào các bạn, như tiêu đề thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn thêm chatbox messenger cực đơn giản không phải tốn thời gian vào Facebook for Delveloper nha. Bắt đầu thôi.


Đầu tiên bạn chèn code ở mục HTML vào trước thẻ </body> và đoạn ở mục CSS ở trong thẻ <head></head>
See the Pen wRwNWg by Minh­­­ Ngô Hoàng (@minh-ng-ho-ng) on CodePen.
Script này khi bấm vào sẽ tự động lướt lên trên. Nếu không được các bạn chèn code gọi thư viện sau đây. Ở đây sẽ k có hiệu ứng vì nếu có phần sau sẽ vô nghĩa

<script src='//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.4/jquery.min.js'></script>

Bài đăng đến đây là hết. Chào các bạn nhé

Facebook comments

Bình Luận (5):